Prowadzącym portal i sklep Fallwest.pl jest wyłącznie Patryk Westfal z siedzibą we Lwówku Śląskim, pod adresem: ul. Elizy Orzeszkowej 16/1, 59-600 Lwówek Śląski. Wszelkie informacje zamieszczone na portalu pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach, w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każde naruszenie praw autorskich będzie skutkowało wszczęciem procedury sądowej. W razie pytań lub wątpliwości, jak również w celu złożenia oferty współpracy komercyjnej, proszę kontaktować się z działem prawnym.